Đăng hình ảnh bữa trưa bạn tự chuẩn bị trên Facebook cá nhân

Chia sẻ thực đơn hoặc tips ăn healthy của bạn cùng hashtag
          #TiengRuoiNghiTrua #TuNauChoKhoe trên caption